VAHVUUTENA VÄLITTÄMINEN

Elämme aikaa, jolloin ihmisiä saapuu Suomeen paeten sotaa. Monet
suomalaiset ovat lähteneet auttamaan lahjoittamalla sänkyjä, vaatteita,
ruokarahaa ja muuta elämiseen tarvittavia asioita. Tämä on osoitus
välittämisestä.
Samaan aikaan Suomessa nuoret elävät elämänsä epävarmana
tulevaisuudestaan. Olen huomannut, että kotimme, kukkaromme ja
sydämemme avautuu sotaa pakenevia ihmisiä kohtaan. Tämä on oikein.
Upeaa suomalaiset. Voisimmeko osoittaa välittämistä myös omia nuoria
kohtaan? Mitä siihen tarvitsemme?
”Mitä sinulle kuuluu?” on kysymys, johon odotamme vastausta valmiiksi.
”Ihan hyvää” tai ”Mikäs tässä elellessä” ovat ns. oikeita vastauksia. Jos
nuori kertoo kiusaamisesta, huonosta perhetilanteesta tai itsetuhoisista
ajatuksista, välittämisen työkalumme loppuvat. Tässä tilanteessa monesti
haluamme vain poistua vaivaantuneina tilanteesta.

Huomaan, että monesti on helpompi välittää kauas kuin lähelle. Suomen
nuoret ja lapset eivät tarvitse niinkään tavaroitamme, vaan huomiomme. He
kaipaavat tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Lapualaiset, annetaan nuorille
tilaa elämässämme. Huomataan heidät kotona, kaupassa, koulutaipaleella ja
harrastuksissa. Välitetään vahvasti sekä lähelle, että kauas.

NUORTEN PARISSA TEHTÄVÄN TYÖN SALAISUUS

Vuodesta 2006 nuorisotyötä tehneenä olen laittanut merkille, että me
helposti aikuisina kerromme nuorille, kuinka elämää eletään ja miten
käyttäydytään. Ja näin täytyykin tehdä. Itse nuorisotyöntekijänä kuitenkin
ajattelen, etten niinkään opettaisi tai neuvoisi heitä, vaan kuuntelisin ja
kohtaisin heidän elämänsä haasteita. Tällä tavoin voisin osoittaa välittäväni
heistä.

Hyvin pian nuoret itse huomaavat, että heistä välitetään. He alkavat voimaan
paremmin. Lohtu, toivo ja tulevaisuuden näkymät kirkastuivat ajan saatossa.
Mitä minä olen tehnyt käytännössä. Kuuntelin heitä ja kyselin, mistä he
unelmoivat tai mitä heistä tulee isona. En ole viimeisen 15 vuoden ajan
muuttanut strategiaani.

Isossa Kirjassa kerrotaan Jeesuksen toimineen samalla tavoin. Hän
huomasi yksilön. Hänellä oli aikaa keskustella, kuunnella ja välittää
kanssamatkaajista. Jeesus ei ollut ainoastaan saarnamies, hän oli kansanmies.

Itse luen Raamatusta, että Jeesuksen vahvuutena on välittäminen.

Jeesus kulkiessaan Suomessa 2022 välittäisi vahvasti suomalaisista nuorista ja
pakolaisista. Voisimmeko mekin tehdä niin?
Vahvasti välittäen.

nuorisopastori Sami Vitikka
Kirjoittaja toimii Lapuan helluntaiseurakunnan nuorisotyöntekijänä. 41-vuotias,
kolmen lapsen isä ja yhden vaimon mies.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print